+40727828908 | office@promovision.ro | www.promovision.ro
* indicates required

In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal aplicabil din data de 25 mai 2018, declar ca datele de contact de mai sus imi apartin și sunt corecte, confirm ca am înteles continutul prezentului consimtamant, iar cele exprimate mai jos reprezinta vointa mea, in cunostinta de cauza, liber exprimata, transpusa pe acest formular bifat corespunzator. Sunt de acord cu colectarea si prelucrarea de către PROMO VISION SRL a datelor mele cu caracter personal:

Email Marketing Powered by Mailchimp